HOẠT ĐỘNG DÃ NGOẠI NĂM 2020

 

Đi du lịch là một cách thư giãn, xả stress hiệu quả nhất đối với người lao động. Không chỉ đáp ứng đơn thuần nhu cầu vui chơi giải trí, việc tổ chức du lịch cho cán bộ, công nhân, viên chức lao động còn mang lại nhiều lợi ích.


Bài viết khác