HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỊNH KỲ

Huấn luyện an toàn lao động là một vấn đề quan trọng mà bất kỳ công ty nào cũng phải thực hiện. Dù công ty có mô hình nhỏ hay lớn, dịch vụ hay sản xuất thì việc huấn luyện là hết sức cần thiết.Công ty TNHH Hasung Việt Nam định kỳ hàng năm luôn tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP.

Huấn luyện an toàn lao động là một vấn đề quan trọng mà bất kỳ công ty nào cũng phải thực hiện. Dù công ty có mô hình nhỏ hay lớn, dịch vụ hay sản xuất thì việc huấn luyện là hết sức cần thiết.Công ty TNHH Hasung Việt Nam định kỳ hàng năm luôn tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP.


Bài viết khác